fbpx

Designmuseet

Öppettider

Sociala medier

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
tel. +358 9 6220 540
fax +358 9 6220 5455
info@designmuseum.fi

Ti11-20
On–Sö11-18
11-18
Facebook instagram

Från nyhetsbrevet får du information om Designmuseet och dess utställningar, evenemang aktiviteter. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.


Överföringen misslyckades. Skriv in din e-postadress och försök igen.

Formuläret har skickats!

Mer om utställningenIittala - Kaleidoscope

 Iittala är ett för alla finländare bekant och även internationellt värderat varumärke. Företagets tidlösa föremål hittas även idag i så gott som varje hem i Finland. Iittalas historia har inte varit en linjär fortsättning, utan den har utvecklats till ett mångförgrenat nätverk, som konkretiserar den finska kulturens, politikens och de sociala omständigheternas utveckling. Företaget blev snabbt en oskiljaktig del av Finlands industriella och kreativa utvecklings kärna. Det har också spelat en betydande roll för utstakandet av de nordiska ländernas designriktning. Iittalas historia reflekterar den omgivande världens förändringar, dess estetiska och ideologiska rörelsers tendenser samt som resultat förändringarna i levnadsvanorna. Tillika gestaltar Iittala hantverkskonstens, kreativitetens och det sociala samvetets värdekontinuitet samt bevarande av det för Finland kännspaka naturförhållandets arv.

Iittalas historia i ett nytt sken 

Colombo och Kokkonen leder betraktaren fram till ett omfattande material via utställningens trettiotal teman som vävs in i varandra. Kring dessa teman byggs upp en mångfasetterad skildring av Iittalas hela 140-åriga historia och värld. De öppnar en vid och mångsidig berättelse om personer, föremål, tekniska metoder, idéer och skeden. Under varje tema hittas alltid en samling föremål med vilkas hjälp temat granskas ur olika vinklar; prototyper, vardagliga hushållsobjekt och konstverk. Varje tema och dess föremål belyser också Iittalas produkters utvecklingsbana från råmaterial via design- och tillverkningsprocesser till delar av människornas vardag.
Kuratorerna öppnar utställningens koncept så här:
– Det är omöjligt att begripa den finska designens kärna, utan att förstå dialogen mellan naturen och kulturen. I de nordliga ländernas ideologiska skönhetsuppfattning anknyter estetiken till den samhälleliga förändringen. På detta sätt antog skönheten revolutionära egenskaper. Iittalas glas visar, hur Finlands boreala ekosystem lyftes fram till en väsentlig roll i många designers konstnärliga förverkligande, eller vävdes in som en del i deras kreativa processers olika skeden. Glaset gav upphov till ett enastående sätt att kommunicera.

Finlands kulturs utveckling under 1900-talet gav också fart åt många nya variationer i glasformgivningens värld och produktfloran vidgades från matborden till inredning och belysning.
– Det moderna konsumtionssamhällets frammarsch hämtade med sig nya former och ritualer för umgänget, som kom att styra de formmässiga och funktionella experimenten och färgernas roll i Iittalas allt digrare materialsortiment. Glaset har ändå behållit sin centrala position i varumärkets väsen.

En bok och en evenemanghelhet kring ansvar 

I samband med utställningen publiceras en bok och på evenemangsprogrammet står bland annat en helhet med det aktuella temat ansvar, vars kurator är redaktören, författare Koko Hubara. Boken om Iittala är skriven av utställningens kuratorer och utgiven av förlaget Phaidon. I boken funderar Colombo och Kokkonen på företagets kultur förr, nu och i framtiden och den ger en mångbottnad bild av varumärket och dess arv. Boken positionerar Iittala på designens världskarta via olika teman och epoker.

Utställningen Iittala – Kaleidoscope: Från naturen till kulturen förevisas på Designmuseet 26.3. – 19.9.2021. Ändringar i öppettiderna kan vara möjliga p.g.a. koronaläget.

I samarbete med Iittala
Tack till Innolux, Kobra Agency, Nikon Nordic och Universal Robots.

© Carl Bergman 2021

 

 

 

 

 

 

I sammarbete