fbpx

Designmuseet

Öppettider

Sociala medier

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
tel. +358 9 6220 540
fax +358 9 6220 5455
info@designmuseum.fi

Ti11-20
On–Sö11-18
11-18
Facebook instagram

Från nyhetsbrevet får du information om Designmuseet och dess utställningar, evenemang aktiviteter. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.


Överföringen misslyckades. Skriv in din e-postadress och försök igen.

Formuläret har skickats!

Designmuseets verktyg i undervisningen

Designmuseets verktyg inom designfostran kan användas som läromaterial samt i olika sysslor med barn och ungdomar. Materialen är utförda i samarbete med våra kompanjoner. 

Muotoilupakki

 

 

 

 

Muotoilupakki är en nätsida och verktygsback för designfostran. Materialet är uppbyggt som hjälp för samutvecklingen i skolorna, men lämpar sig utöver det för allehanda arbete och verksamhet. Muotoilupakki innehåller inspirerande berättelser om mångahanda inlärningshelheter, där skolan har utvecklats till en bättre fungerande organism tillsammans med eleverna. 

Muotoilupakki-nätsidan hittas bakom denna länk.

Muotoilupakki – Muotoilun menetelmäkortit opetukseen
Designens metoder baserar sig på ett experimentellt tillvägagångssätt, och de kan användas t.ex. som stöd i planering och utförande av olika projekt. Metoderna uppmuntrar till att vädra också de galnaste idéerna och försöka vidareutveckla dem. Med hjälp av designmetodkorten kan man bygga upp lämpliga helheter att förverkliga fantasifullt och anpassa till egna idéer och uppgifter. De passar till många olika studieomständigheter och gemensamt utvecklande.

Ladda PDF: Muotoilupakki – muotoilun menetelmäkortit opetukseen

 

Muotoiloa! – Opettajan opas muotoilukasvatukseen
Muotoiloa!-guiden uppmuntrar lärarna att ta designfostran som en del av de andra läroämnena. Designfostran tar sig an föremålsomgivningen på ett mångsidigt sätt. Den är forskande, experimenterade och rolig, den är motiverande, upptäckande och också tokig. Inom designfostran funderar vi på föremålets och människans relationer och vi lär oss designens grundkunskaper. Boken omfattar fem undervisningsperioder jämte timplaner. I de tematiska perioderna fördjupar vi oss i formgivningen mångsidigt via flera branscher. Här hittar du enkelt idéer för distansundervisningen eller för att berika vardagen i allmänhet. 

Ladda PDF: Muotoiloa – opettajan opas muotokasvatukseen


EN RESA TILL SERVICEDESIGNEN
Handledningen för lärarna erbjuder verktyg till att utnyttja designprocessen i skolarbetet. Skolan är en uppväxtmiljö och ett inlärningssamfund. Elevens mognad till en aktiv medlem stöds av, att hon eller han tillsammans förmår bidra till att skolan blir en mer ändamålsenlig enhet. En resa till servicedesignen -guiden leder till servicedesignens förverkligande inom skolans olika inlärningssammanhang. 

Ladda PDF: En resa till servicedesignen

 

EN RESA TILL PRODUKTDESIGNEN
Handledningen för lärarna öppnar vägen till designvärlden ur produktdesignens synvinklar och erbjuder praktiska vinkar till designfostrans förverkligande i skolor och läroanstalter. Boken skildrar design och designfostran och där förklaras via exempel från många branscher olika designinlärningshelheter för skolarbetet. 

Ladda PDF: En resa till produktdesignen 

 

LÄRORIKS MATERIAL
Bekanta er också med vår kompanjon Läroriks övriga material för läraren och instruktören. Samtliga material är fria att ladda ner utan kostnad!

Läroriks nätsidor hittas här.

 

DE AKTUELLA UTSTÄLLNINGARNAS LÄROMEDEL


Sinnenas stig -uppgiftsmaterial för skolan
Sinnenas stig –uppgiftsmaterialet anknyter till Designmuseets utställning Resan som verktyg – Nordiska designers ute på vägarna (1.6.2020 – 7.3.2021). Materialet närmar sig utställningen via sinnena och lockar oss att studera, uppleva och göra. Uppgiftsmaterialet lämpar sig särskilt väl som en del av grundskolans och gymnasiets konstundervisning (KU2 Designade och uppbyggda miljöer) i när- och distansundervisningen samt också i slöjden och handarbetet.

DESIGNVERKSTAD: Pajaki med halmmobilteknik

Designmuseets designverkstäder är tillgängliga för alla i digital form. I den aktuella verkstaden bygger vi en pajaki-prydnad av papper med halmmobilteknik. Instruktionerna hittar du här.

DESIGNMUSEETS SAMLINGAR PÅ NÄTET

Designmuseets internetutställningar
Här hittar du stöd för undervisningen och inspirationskällor i nätutställningar sammanställda av Designmuseets samlingar som presenterar designfenomen och designens historia. Nätutställningarnas teman är den finska designbranschens stora företag Marimekko och Arabia, den finska designens guldålder 1950-60 -talen samt älskade formgivare som Oiva Toikka och Kaj Franck.

Designmuseets nätutställningar kan besökas här.

Utopi nu – En berättelse om finsk design
“Design är något, som aldrig blir färdigt, utan är alltid på hälft och stadd i ständig förvandling. Många av dessa de gångna decenniernas produkter, som idag tas som rena självklarheter, var sin tids djärva spelöppningar, formgivarnas utopier som erbjöd lösningar på alla möjliga problem.” Designmuseets samlingsutställning berättar om formgivningens väsentliga roll i det finska välfärdssamhällets utveckling.

Designmuseets samlingsutställnings objekt och deras upphovspersoner kan du bekanta dig med här. 

Ytterligare information om utställningen Utopi nu – En berättelse om finsk design finns här.

En rundtur på samlingsutställningen med en museiguide kan man delta i här.


Bild: Läraren-tidningen, Guide våren 2020. Foto: Veikko Somerpuro

I sammarbete